Allan Guts hemsida

In English please

Professor i matematisk statistik (1988, emeritus 2010) vid Matematiska institutionen vid Uppsala Universitet, som grundades 1477. Institutionen är belägen i Ångström laboratoriet.

             ,

Matematiska institutionen finns på plan 4. Avdelningen för matematisk statistik sitter i hus 7 som ligger mitt emot hus 6 på kartan. Här finns en planskiss över området med en vägbeskrivning för hur man tar sig hit.

Forskning

Mina forskningsintressen ligger främst inom den mer klassiska sannolikhetsteorin. Min avhandling (1972) rörde förnyelseteori och stoppade slumpvandringar, vilket sedermera resulterade i boken Stopped Random Walks som utkom 1988 och i en andra upplaga våren 2009. Ett annat intresseområde är de klassiska gränsvärdessatserna där jag bland annat har intresserat mig för fallet med flerdimensionella indexmängder, starka lagar för glidande fönster, för Cesàrosummation och och St Petersburgspelet. Några mer tillämpade problem inom sekvensanalys och multipla test/jämförelser och sekventiella metoder för s.k. change-point problem, samt schock problem finns också. De senaste åren har jag intresserat mig för Elefantslumpvandringar tillsammans med Ulrich Stadtmüller i Ulm. Några udda artiklar finns också.

Under en period av cirka 1 1/2 år, fram till slutet av år 2004, arbetade jag främst med en bok, Probability: A Graduate Course, avsedd (bland annat) som lärobok för en doktorandkurs i sannolikhetslära. Den har sedermera utkommit på Springer-förlaget 2005 och i en andra (korrigerad) tryckning år 2007. En andra upplaga kom 2013. En andra upplaga av läroboken An Intermediate Course in Probability från 1995 utkom sommaren 2009.

För ytterligare detaljer hänvisar jag till publikationslista 2010 -- om du vill veta mer, alternativt till min fullständiga publikationslista.

Populärvetenskap

Ett oerhört spännande projekt av ett något annorlunda slag som tog en stor del av år 2001 i anspråk, resulterade i en populärvetenskaplig bok, Sant eller sannolikt. Den färdiga produkten har utkommit på Norstedts förlag år 2002. En pocketversion kom 2004 och finns på PAN pocket.

En ytterligare volym med titeln Konsten att räkna är riktad mer mot siffror, populärmatematik och statistik. Även den har utkommit på Norstedts förlag år 2007.

Slutligen finns boken 100 procent finns inte som utkom hösten 2015 på Fri Tanke förlag.

En utmärkelse som gladde mig storligen

Vid Svenska statistikfrämjandets årsmöte i mars 2009 tilldelades jag utmärkelsen Årets statistikfrämjare 2008 med motiveringen: För att ha spridit statistisk kunskap till en bred publik genom att skriva populärvetenskapliga böcker, hålla föredrag om dessa och debattera statistiska frågor i tidningar och TV.

Och en till

Vid "Fourth International Workshop in Sequential Methodologies" i juli 2013 tilldelades jag Abraham Wald Prize in Sequential Analysis, för bästa artikel under år 2012 i tidskriften Sequential Analysis.

Jag kan nås enligt följande

  • Allan Gut, Uppsala Universitet, Matematiska institutionen, Box 480, 751 06 Uppsala;

  • e-mail: allan.gut (at) math.uu.se;
    2022-04-18, Allan Gut