Svenska IMO-laget 2008

Den 50:e matematikolympiaden, IMO 2009, ägde rum i Bremen, Tyskland, 10-22 juli. Sverige kom på 56:e plats bland 104 deltagande nationer och var därmed bästa nordiska nation.
De svenska deltagarna skötte sig bra: Peter Zarén från Katedralskolan i Uppsala och Gabriel Isheden från Danderyds gymnasium erövrade var sin bronsmedalj, medan Hampus Engsner, Jenny Johansson, Eric Larsson och Rickard Norlander, alla från Danderyds gymnasium fick hedersomnämnanden.
Ledare för det svenska laget har varit Paul Vaderlind, Stockholms universitet och Victor Ufnarovski, Lunds universitet. Den senare har jämte Jana Madjarova, Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet svarat för specialträning av det svenska laget inför IMO.

Mera detaljer finns på den senaste IMO-tävlingens hemsida, IMO 2009.


Senast granskad i augusti 2009