Nordiska matematiktävlingen

(Nordic Mathematical Contest)

Problem jämte lösningar i årets tävling, NMC 2011, finns här:

  • Problemtexter (för 2005 till 2011)

  • Resultat av årets tävling, NMC 2011 (de 30 bästa av totalt 90)


  • Senast granskad: Maj 2011