Skolornas Matematiktävling 2010

Anmälan och informationHur anmäler man sig och vilka får delta?

Tävlingen är i första hand avsedd för de gymnasister i ungdomsgymnasiet som följer Naturvetarprogrammet (NV), Teknikprogrammet (TK) eller programmet för International Baccalauréat (IB). Tävlingen är emellertid öppen för alla matematikintresserade gymnasieelever oavsett program. Grundskoleelev i årskurs 9 kan beviljas dispens att deltaga i såväl den individuella kvalificeringstävlingen som i den individuella finaltävlingen, men inte i lagtävlingen. Dispens söks hos tävlingskommitténs ordförande.
Inbjudan att deltaga i tävlingen skickas till de gymnasieskolor som har NV-, TK- och IB- program. De som inte tillhör någon av dessa kategorier och önskar delta ombeds att skriva till skolornas@bredband.net så skickar vi inbjudningsbrev och information.


Inbjudan till årets tävling skickas ut under vecka 35, så att den ska ha nått skolan senast 3 september. Absolut sista anmälningsdag är tisdagen den 21 september 2010, men skicka gärna anmälan i god tid innan dess.

Hör av dig till oss om din skola inte har fått någon inbjudan under vecka 35 (dvs senast 3 september)!
Ingen anmälan tas emot via nätet, men du kan anmäla dig med e-post eller med vanlig post.
Observera möjligheten till stående anmälan, vilket innebär att skolan varje år automatiskt är anmäld och får all nödvändig information om tävlingen via post och e-post.

Tävlingens adress:
Skolornas matematiktävling,
Matematiska institutionen,
Uppsala universitet,
Box 480,
751 06 UPPSALA

Tel-nr: 018 - 25 76 90

(Dag Jonssons telefon - lämna meddelande tillsammans med ditt tel-nr i röstbrevlådan om du inte får något svar)

E-post: skolornas@bredband.net

(röstbrevlåda/e-post avlyssnas/läses dagligen under anmälningsperioden)


I anmälan ska finnas:
Skolans postadress, helst även tel-nr och e-postadress (till exp),
skolans kontaktperson med tel-nr och e-postadress.Senaste uppdatering: Aug 2010