Kurslitteratur:

 • Lars-Åke Lindhals anteckningar: Fourieranalys.  Kursledare och föreläsningar: 4

  Denis Gaidashev ,
  Matematiska Insitutionen,
  rum 14231,
  tel. 018-471 3172,
  gaidash at math dot uu dot se

  Lektioner:

  Denis Gaidashev, och Anders Israelsson, Anders dot Israelsson dot 8715 at student dot uu dot se.  Betygsättning:

  Skriftligt prov vid kursens slut. 20 % av slutbetyg kan ersättas med en presentation av ett problem under lektioner (sådan redovisning är inte obligatorisk: ni är välkomna att redovisa om ni skulle vilja omfördela slutbetygsvikt).


  Aktuellt:

  LÖSNINGAR TILL TENTAN


  "Saker att veta"


  Exampel av sluttentamen, och lösningar.


  Konvergenssatser för fourierserier. En sammanfattning.


  Logik av satser 4.5.4 och 4.5.5: varör man behöver abelsummation.


  Legendrepolynom som ett fullständigt ON-system: betydelse i fysik


  Legendrepolynom som ett fullständigt ON-system: ortogonalitet


  Föreläsningsplan, uppdaterad 12/5.


  Rekommenderade problem, mest relevanta för föreläsningarna (inte redovisnings problem), uppdaterad 12/5.


  Problem för redovisning
 • Kolmogorovs sats om existens av divergerande fourierserier i L^1(T), också i An introduction to Harmonic analysis Y. Katznelson.
 • Separation av variabler och Dirichlets problem för en skiva, avsnitt 5.4 och en artikel i Wiki.
 • Problem 8.2
 • Problem 8.3
 • Centrala gränsvärdessatsen (s 177-181)
 • Exampel av Höderkontinuitet.
 • Lévys sats (s. 181)  Mål

  Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och satser inom fourieranalysen;
 • uppvisa grundläggande räknefärdighet avseende begreppen i föregående punkt;
 • tillämpa ovanstående räknefärdighet vid lösandet av matematiska och fysikaliska problem, formulerade som ordinära eller partiella differentialekvationer.


 • Innehåll

 • Fourierserier på komplex och trigonometrisk form (kap. 3,4).
 • Punktvis och likformig konvergens. Dirichletkärnan (kap. 7).
 • Cesàrosummabilitet och Fejárkärnan (kap. 7).
 • L^2-teori: Ortogonalitet, fullständighet, ON-system. Tillämpningar på partiella differentialekvationer (kap 7).
 • Variabelseparation. Något om Sturm-Liouville-teori och egenfunktionsutvecklingar.
 • Fouriertransformen och dess egenskaper. Faltning. Inversionsformeln. Plancherels sats (kap 6,7,8).
 • Laplacetransformen och dess egenskaper. Faltning. Tillämpningar på initialvärdesproblem och integralekvationer (kap 9).
 •