Vårterminen 2013:

Geometri och analys II


Höstterminen 2012:

Ordinary Differential equations I

Applied Mathematics


Vårterminen 2012:

Geometri och analys II


Höstterminen 2011:

Algebra och geometri

Applied Mathematics


Vårterminen 2011:

Komplex analys, allmän kurs

Introduction to Partial Differential Equations


Höstterminen 2010:

Algebra och geometri

Theory of Partial Differential Equations


Vårterminen 2010:

Linjär algebra och geometri I

Functional Analysis I


Höstterminen 2009:

Transformmetoder

Algebra och geometri


Höstterminen 2008:

Algebra och geometri

Matematik för signalbehandling

Linjär algebra och geometri I


Vårterminen 2008:

Linjär algebra och geometri I

Derivator och integraler / Envariabelanalys


Höstterminen 2007:

Baskurs i matematik

Linjär algebra och geometri I

Matematik för signalbehandling