En preliminär kursplanering.

Samling med gamla tentamensproblem (med fullständiga lösningar).
Observera att stjärnmärkta problem inte ingår i kursen.

Några tentor från förra året.
(OBSERVERA: Någon bok eller anteckningar får ej användas på denna tenta.)