Sven Erick Alm, Kurssida

Min hemsida, Matematiska institutionen
 • Telefon: 018 - 471 3183
 • Adress: Box 480, S-751 06 Uppsala, Sweden
 • Besöksadress: Ångström 74104
 • E-mail address: sea@math.uu.se
 • Kurser:

  Vårterminen 2012

  Period 3:

  Inferensteori, 1MS002


  Höstterminen 2011

  Period 2:

  Sannolikhet och statistik (för gymnasielärare), 1MS005


  Regressions- och variansanalys, 1MS004


  Vårterminen 2011

  Period 3:

  Inferensteori, 1MS002


  Höstterminen 2010

  Period 1:

  Sannolikhet och statistik, 1MS005

  F3 och KandMa2.

  Period 2:

  Sannolikhetsteori, 1MS006


  Regressions- och variansanalys, 1MS004


  Vårterminen 2010

  Period 3:

  Inferensteori, 1MS002


  Höstterminen 2009

  Period 1:

  Sannolikhet och statistik, 1MS005

  F, STS, K och makand.

  Period 2:

  Sannolikhetsteori, 1MS006


  Regressions- och variansanalys, 1MS004  Vårterminen 2009

  Vid Institut Mittag-Leffler, Djursholm.

  Höstterminen 2008

  Period 1:

  Stokastisk modellering STS3

  Period 2:


  Sannolikhetsteori

  Regressions- och variansanalys


  Vårterminen 2008

  Period 3:
  Inferensteori
  Sannolikhetslära och statistik F2

  Höstterminen 2007

  Period 2:
  Regressions- och variansanalys

  Sannolikhetsteori


  Vårterminen 2007

  Period 3: Inferensteori MN1

  Höstterminen 2006

  Period 1: Stokastisk modellering STS3 och Sannolikhetsteori MN1


  Vårterminen 2006

  Period 3: Inferensteori MN1
  Period 4: Stokastiska processer MN1

  Höstterminen 2005

  Period 1: Stokastisk modellering STS3 och Sannolikhetsteori MN1


  Vårterminen 2005

  Period 3: Inferensteori MN1
  Period 4: Sannolikhetslära och stokastiska processer X2

  Höstterminen 2004

  Period 1: Stokastisk modellering STS3

  Vårterminen 2004

  Period 3: Inferensteori MN1
  Period 4: Stokastiska processer MN1

  2012-01-09, Sven Erick Alm, sea@math.uu.se