UPPSALA UNIVERSITET : Matematiska Institutionen : Utbildning : Populärbeskrivningar av matematikkurser
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Populärbeskrivningar av matematikkurser
Flödesschema
Grundläggande algebra
Endimensionell analys
Linjär algebra
Flerdimensionell analys
Fouriermetoder/
  Transformmetoder
Ordinära Differentialekv.
Sannolikhetslära och
  Statistik
Komplex analys

Populärbeskrivningar av matematikkurser

Flödesschema: Vanliga matematikkurser och deras inbördes beroenden

Approximativ information gällande A, B och vissa C-kurser inom civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och naturvetarutbildningarna. För exakt information om ditt program hänvisas till länkar från respektive kurs.

Grundläggande algebra
Endimensionell analys
Förklaring

"Kursnamn" Kurs som många läser
"Kursnamn" Kurs som färre läser
Kräver
Kräver oftast

Linjär algebra
Flerdimensionell analys


Fouriermetoder/Transformmetoder
Ordinära differentialekvationer
Sannolikhetslära och statistik

Komplex analys