Svante Janson: Undervisning

HT 2021: Måtteori och Stokastisk integration

Tidigare terminer

HT 2020: Måtteori och Stokastisk integration

HT 2020: Specialkurs i matematik (gästföreläsare)

HT 2019: Kombinatorisk sannolikhetsteori

HT 2019: Integrationsteori

HT 2018: Integrationsteori

HT 2017: Sannolikhetsteori och statistik

HT 2017: Integrationsteori

VT 2017: Liegrupper

HT 2015: Integrationsteori

VT 2015: Stokastiska fenomen

HT 2014: Specialkurs i matematik (en av många medverkande)

HT 2013: Specialkurs i matematik (en av många medverkande)

HT 2012: Specialkurs i matematik (en av många medverkande)

VT 2012: Funktionalanalys I

HT 2011: Wavelettransformer

VT 2011: Analys på mångfalder

HT 2010: Funktionalanalys II

VT 2010: Kombinatorik

HT 2009: Algebraiska strukturer

HT 2008: Wavelettransformer     Funktionalanalys II

VT 2008: Funktionalanalys (I)

HT 2007: Mått och integrationsteori I    Mått och integrationsteori II

VT 2007: Funktionalanalys F3.B och D

HT 2006: Fourieranalys NV1

VT 2006: Fourieranalys NV2

VT 2005: Algebra D (läskurs)

HT 2004: Integrationsteori

VT 2004: Talteori MN1

HT 2003: Transformer för beräkningar

VT 2003: Talteori MN1

HT 2002: Transformer för beräkningar

VT 2002: Analys MN2, fördjupningsspåret

HT 2001: Transformmetoder

VT 2001: Konkret matematik

HT 2000: Fourieranalys

VT 2000: Differentialgeometri

HT 1999: Grafteori

HT 1998 - VT 1999: Funktionalanalys II

HT 1998: Integrationsteori

VT 1998: Kaotiska dynamiska system

HT 1997: Gaussiska Hilbertrum

VT 1997: Kaotiska dynamiska system