Svante Jansons studenter

(Alla i matematik vid Uppsala universitet om inget annat sägs. Datumen är datum för disputationen; examensdatum kan vara ett annat.)

Studenter som doktorerat

 1. Lizhong Peng, 9 april 1986 (Stockholms universitet).
  Avhandling: Contributions to certain problems in paracommutators.
  Nu (1998) vid Pekings universitet, Kina.
 2. Robert Wallstén, 2 mars 1991.
  Avhandling: Hankel operators and Schatten classes.
  Nu (1998) vid IBM, Stockholm.
 3. Ola Hössjer, 26 april 1991 (matematisk statistik).
  Avhandling: Robust linear regression by means of M- and R-statistics.
  Nu (2006) professor vid Stockholms universitet.
 4. Mats E. Andersson, 14 december 1993.
  Avhandling: The Hausdorff-Young inequality and Fourier type.
 5. Hans Garmo, 7 maj 1998 (matematisk statistik; gemensamt med Allan Gut).
  Avhandling: Random railways and cycles in random regular graphs.
  Nu (2007) statistiker vid Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala och lektor vid Uppsala universitet.
 6. Anders Öberg, 9 juni 1998 (Umeå universitet; gemensamt med Hans Wallin).
  Avhandling: Approximation of invariant measures for iterated function systems.
  Nu (2006) lektor vid Uppsala universitet.
 7. Pontus Andersson (numera von Brömssen), 17 december 1999.
  Avhandling: Random tournaments and random circuits.
  Nu (2018) på Länsförsäkringar, Stockholm.
 8. Lars Larsson-Cohn (numera Lindhagen), 15 februari 2002.
  Avhandling: Gaussian structures and orthogonal polynomials. Nu (2018) på Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR).
 9. Leo Larsson, 26 februari 2003 (gemensamt med Lars-Erik Persson).
  Avhandling: Carlson type inequalities and their applications.
 10. Kidane Asrat Ghebreamlak, 20 januari 2006 (biträdande handledare Arne Andersson, datalogi).
  Avhandling: Analysis of Algorithms for Combinatorial Auctions and Related Problems.
 11. Niclas Petersson, 27 februari 2009.
  Avhandling: The maximum displacement for linear probing hashing.
 12. Cecilia Holmgren, 19 februari 2010.
  Avhandling: Split Trees, Cuttings and Explosions.
 13. Katja Gabrysch, 9 december 2016 (matematisk statistik; biträdande handledare Takis Konstantopoulos).
  Avhandling: On directed random graphs and greedy walks on point processes. Nu (2018) på Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR).
 14. Erik Thörnblad 9 mars 2018.
  Avhandling: Degrees in random graphs and tournament limits.

Tidigare studenter med licentiatexamen

 1. Jan Kärrman, Fil. Lic. 1991. Licentiatavhandling: Existence of proportional graphs.
 2. Anna Petersson (formell huvudhandledare; reella handledare Lars Svensson, KTH och Anders Johansson, Gävle). Fil. lic. 15 juni 2009. Licentiatavhandling: Enumeration of spanning trees in simplicial complexes.

Nuvarande studenter

Jag har varit biträdande handledare för

(i de flesta fall har jag spelat en mycket liten och mest formell roll)
 1. Sara Maad, 29 maj 2002 (huvudhandledare Kyril Tintarev). Avhandling: Critical point theory with applications to semilinear problems without compactness
 2. Tsehaye Kahsu Araaya, 6 juni 2003 (huvudhandledare Sten Kaijser).
 3. Peter Sunehag, 9 december 2003 (huvudhandledare Sten Kaijser).
 4. Erik Ekström, 29 oktober 2004 (huvudhandledare Johan Tysk).
 5. Anders Pelander, 30 mars 2007 (huvudhandledare Anders Öberg; jag var huvudhandledare vid licentiatexamen).
 6. Alice Lesser, 30 november 2007 (huvudhandledare Anders Johansson, Gävle).
 7. Henrik Wanntorp, 30 januari 2009 (huvudhandledare Johan Tysk). Avhandling: Optimal Stopping and Model Robustness in Mathematical Finance
 8. Henrik Renlund, 25 mars 2011 (matematisk statistik; huvudhandledare Sven Erick Alm). Avhandling: Recursive Methods in Urn Models and First-Passage Percolation
 9. Maik Görgens (matematisk statistik; huvudhandledare Ingemar Kaj).
 10. Ove Ahlman (huvudhandledare Vera Koponen).
 11. Filipe Mussini (huvudhandledare Erik Broman).

Jag är biträdande handledare för

(i de flesta fall spelar jag en mycket liten och mest formell roll)