Statistik med tillämpningar i biologinbutterfly
Nyheter:
 


Uppgifter, Lektioner, Tentor:


Information:

Föreläsningar/Lektioner:


Tid/ Rum

Tema
Länk
Anmärkning
Jan 21, kl. 10, sal 2
F
Introduktion,  Grundläggande begrepp
IntroduktionGrundläggande begrepp 

Jan 23, kl.  9, sal 2
F
Beskrivande statistik
BStat1 och  BStat2

Jan 23, kl. 13, sal 2
L
Grundbegrepp och beskrivande statistik
Lektion 1 

Jan 27, kl. 10, sal 2
F
 Binomialfördelningen  Binomialfördelningen  
Jan 29, kl. 10, sal 2
F
Normalfördelningen Normalfördelningen

Jan 29, kl. 13, sal 2 L
Fördelningar
Lektion 2 och 3 

Feb 2, kl. 13, Chipset D Datorövning
Beskrivande Statistik, Binomialförd.

Feb 4, kl. 10, sal 2
F
Normalfördelningen Normalfördelningen manus ändrat 07/02
Feb 9, kl. 13, sal 2
L
Fördelningar Lektion 2 och 3 , Normalfördelning 

Feb 10, kl. 10, sal 2
F
Z-testet Z-testet  manus ändrat 09/02
Feb 12, kl. 13, sal 2
L
Z-testet "

Feb 16, kl. 10, sal 2
F
t-testet
T-testet

Feb 18, kl. 10, sal 2
F
t-testet
"

Feb 20, kl. 13, Hubben
D
z-test, t-test
Kvantiler, Power, z-test, t-test 

Feb 23, kl. 13, sal 2
L
t-test: two-sample, paired
"

Feb 24, kl. 10, sal 2 F
Variansanalys
One-way ANOVA
Feb 26, kl. 13, sal 2 L
Variansanalys Two-way ANOVA
Mar 5, kl. 13, sal 2
L
Chi-square test
Anpassningstest, Oberoendetest 

Mar 9, kl. 13, sal 2 L
Icke-parametriska test
Nonparametrics

Mar 13, kl. 10, sal 2 L
Repetition Bin, N, test

Mar 16, kl. 8, sal 2 T
Tenta


Mar 15, kl. 10, Hubben
D
Extra-datorövning


Mar 16, kl. 8
T
Datortenta

Filer för dataövningar och hemuppgifter:Tabeller:


Statistik i vardagen:


Länkar:


Läsrekommendationer:


Gamla tentor: