La esplorinteresoj de Christer Oscar Kiselman

Miaj interesoj pri esplorado inkludas la temojn en la sekvaj publikigaĵoj. (Listo de miaj publikigaĵoj troiviĝas ĉe bibliography.)

Digita geometrio, matematika morfologio kaj and diskreta optimumado

La teorio pri konvekseco

Analitiko en pluraj kompleksaj variabloj kaj kompleksa geometrio

Historio de la matematiko

La teorio pri distribucioj kaj furiera analitiko

Lingvistiko

Mi volonte sendos al vi kopiojn de tiuj ĉi artikoloj se vi interesiĝas.


Lasta modifo 2020-02-02. Al la hejmpaĝo de Christer .