Skolornas matematiktävling

Publikationer


Åke H Samuelsson: Matematiktävlingar, 2:a upplagan, gällande åren 1988-1998 och som utges av Svenska matematikersamfundet, är nu åter tillgänglig.  Den omfattar samtliga kvalificerings- och finalomgångar samt den nordiska tävlingen, med uppgifter och fullständiga lösningar.

Pris: 160 kr inkl frakt.
Betalningssätt: Insättning av 160 kr på postgirokonto 40 77 60 - 8 med kontoadressen
Tävlingskommittén, Svenska Matematikersamfundet, Lund.
Tidigare problemsamlingar, sammanställda av Lars-Inge Hedberg och Olof Hanner är däremot slutsålda.  Alla problemtexter med lösningar till och med 1987 finns dock på nätet under adress
www.math.chalmers.se/~sam/problemet/bok.html


For foreign customers:

Åke H Samuelsson's book "Matematiktävlingar, 2nd ed., with problems and solutions from the Swedish National Competitions, qualification and final rounds 1988-1998, is now available. Note that the book is written in Swedish.
The price (all charges included) is SEK 250 or 27 EUR. Please contact us for order details, e-mail address:
goranw@maths.lth.se
All problem texts and solutions covering the years 1961-1971 will be found on the web:
www.chalmers.se/~sam/problemet/bok.html

Senaste uppdatering: Lördagen den 8 januari 2005