Matematikens rikedomar

Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för matematik anordnade en konferens om

Matematikens rikedomar

och deras betydelse i utbildning, teknik och samhälle

tisdagen den 5 maj 1998, klockan 9:30–17:00

Ett bidrag i den pågående debatten om de matematiska vetenskapernas ställning

Matematiken har blivit ifrågasatt som skolämne. Den anses tråkig och utsätts för den ständiga frågan: varför skall vi lära oss detta? Samtidigt läggs betydande resurser ned på detta skolämne, som är ett av de största. En effektivisering skulle ge en stor vinst till samhället.

I en annan del av utbildningsspektret kan vi konstatera att det inte tillkommer tillräckligt många nya doktorer i de matematiska ämnena; alla som doktorerar är starkt efterfrågade som universitetslärare eller i industrin. Det är uppenbart att svensk industri skulle kunna anställa många fler doktorer i de matematiska vetenskaperna. Detta påstående inkluderar inte bara numerisk analys och matematisk statistik utan även – är det förvånande? – den renaste matematiken.

Kommittén vill verka för en helhetssyn på alla de matematiska vetenskaperna och över alla utbildningsnivåer.

Syftet med konferensen är att klargöra de matematiska vetenskapernas fundamentala betydelse i utforskandet av grundläggande mönster i tanke, natur och samhällsliv och framförallt att visa hur de ovan nämnda områdena hänger ihop och hur de förutsätter varandra. En mängd intrikata samband finns, och om de inte upprätthålles blir helheten lidande.

Matematiken är viktig –

Inbjudna deltagare: Beslutsfattare inom Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, Skolverket, utbildningsansvariga i Sveriges alla kommuner, journalister, beslutsfattare inom Naturvetenskapliga forskningsrådet, Teknikvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsstiftelserna, Wallenbergfonderna; lärare på skolor och universitet.

Program

Programmet finns på webben: http://www.math.uu.se/~cok/rikedomar.html

Kontaktperson: Christer Kiselman, ordförande i Svenska nationalkommittén för matematik.
Adress: Box 480, 751 06 Uppsala
Datoradress: cok@math.uu.se
Telefon: 018-4713216 (a); 018-300708 (b); 0708-870708 (m)
Fax: 018-4713201

De som anmälde sig finns på en lista. Den är tillgänglig både som DVI-fil och PostScriptfil. Om något blivit fel, rapportera gärna till Christer.


Åter till Christer Kiselmans hemsida. Åter till Kungl. Vetenskapsakademien.
Senast ändrad 2000-09-25. Christer Kiselman, kiselman@math.uu.se