Kursinformation: Toposteori, vt-99

Aktuell information om genomgångna moment etc.Föreläsningar
1. On 3/2 Ändliga limes. Delobjekt. Tolkning av funktioner, termer och predikat i en kategori med ändliga limes. Utdelat: Övningar 1.
2. Må 8/2 Substitution i delobjekt. Ett system för intuitionistisk fri logik. Tolkning av Hornlogik. Utdelat: Sekventkalkyl för fri logik.
3. On 10/2 Bilder av morfier och existenskvantorn. Beck-Chevalley villkoret. Logiska kategorier och tolkning av geometrisk logik. Allkvantor och implikation som högeradjunkt av substitution. Hyperdoktriner och tolkning av full intuitionistisk logik.
4. Må 15/2 Heytingalgebror och booleska algebror. Funktorkategorier. Förkärvar. Yonedas lemma och inbäddning.
5. On 17/2 Generaliserade limes och kolimes. Reduktion av limes till produkter och ekvalisatorer. Fullständighetsegenskaper hos förkärvar.
6. Må 22/2 Fler egenskaper hos förkärvar. Karakterisering av booleska förkärvar. Adjunktioner. Utdelat: Övningar 2
7. Fr 26/2 Adjunktioner och limes. Kartesiskt slutna kategorier. Exponenter i förkärvar.
8. Må 1/3 Skivkategorier. Lokalt kartesiskt slutna kategorier. Beroende produkter. Universalkvantorer i förkärvar.
9. On 3/3 Grothendieck-konstruktionen. Sammansättning av adjunktioner. Delobjektsklassifikatorer. Toposar.
10. Må 8/3 Delobjektsklassifikatorer i förkärvar. Kärvar över topologiska rum. Delobjekten av terminalkärven är ett topologiskt rum. Utdelat: Övningar 3
11. On 10/3 Kärvar av algebraiska strukturer. Mångfalder som kärvar. Groddar och stjälkar av (för)kärvar. Fiberknippen. Sektioner av fiberknippen.
12. Må 15/3 Kärvningsfunktorn är en vänsteradjunkt. Kärvarna över ett topologiskt rum utgör en topos. Kärvar av lokalt konstanta funktioner. Naturliga tal i en topos.
13. On 17/3 Naturliga tal i en kärve. Geometriska morfier. Utdelat: Övningar 4
14. Må 22/3 Geometriska teorier. Fler egenskaper hos toposar (se Ch.IV).
15. On 24/3 Fler egenskaper hos toposar (se Ch.IV).
16. On 31/3 Fler egenskaper hos toposar (se Ch.IV). Utdelat: Imlämningsuppgift 1
17. On 7/4 Generaliserade topologier och formella rum.
18. Må 12/4 Kärvar över generaliserade topologier. Kärvningsfunktorn.
19. On 21/4 Beth-Kripke-Joyal semantik.
20. On 28/4 Beth-Kripke-Joyal semantik (forts.). Kärvsemantik.
21. On 5/5 Kärvsemantik (forts.). Reella tal i en topos. Utdelat: Imlämningsuppgift 2
22. Fr 28/5 Klassificerande toposar.
23. To 3/6 Mer om geometriska morfier (se Ch. VII).


Seminarier av kursdeltagare
To 3/6 Nils Sjögren Klassificerande toposar för lokala ringar. (Redovisning av kapitel VIII.5-6 i Moerdijk & MacLane) kl. 13.15 -15, sal 2:114
To 3/6 Jonas Eliasson En kärvteoretisk fullständighetssats. (Redovisning av uppsatsen "Constructive sheaf semantics" av E. Palmgren) kl. 15.15 -17, sal 2:114


1999-05-28, Erik Palmgren