StoUpp 13, 2011

Välkomna till den trettonde upplagan av StoUpp, Stockholm-Uppsala-symposiet i matematisk statistik, som går av stapeln den 24 maj i Häggsalen, Ångströmlaboratoriet i Uppsala.
Var ligger Ångströmlaboratoriet?
Anmälan: Skickas till Örjan Stenflo stenflo@math.uu.se senast tisdagen den 17 maj.
Uppge speciellt om ni ämnar delta i lunch respektive middag, samt speciella kostönskemål i förekommande fall.
Anmälningsavgift: Konferensen är gratis för anställda vid berörda matstat-avdelningar, vilket även inkluderar lunch och middag. Övriga deltagare betalar lunch och middag till självkostnadspris.

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 17/5.


Program

Program

Abstracts

Abstracts till vissa av föredragen.
2011-05-12, Sven Erick Alm