Normat - Nordisk Matematisk Tidskrift

Normat har som mål att informera om matematik och främja intresset för ämnet i vidare kretsar i de nordiska länderna. Tidskriften publicerar översiktsartiklar om nyare och äldre ämnen, historiska/biografiska artiklar samt artiklar om undervisning. Den tar in originalartiklar av mindre omfång, bokrecensioner och har en egen problemavdelning. Artiklarna trycks vanligtvis på danska, norska eller svenska. NORMAT

Kontakta gärna mig om Du vill skriva egna artiklar i Normat NORMAT

Tidskriften ges ut av Nationellt centrum för matematikutbildning. Den har också en egen hemsida Normat


Tillbaka till hemsidan