International Mathematical Olympiad


Det finns mycket information om IMO på nätet. Här är det mest aktuella:


  Adress:  International Mathematical Olympiad
           Matematiska institutionen
           Uppsala universitet
           Box 480 
           S-751 06 Uppsala
  Telefon: int + (0)18 471 31 81
  Fax:     int + (0)18 471
  E-mail:  dag@math.uu.se

Senast granskad augusti 2009