Christer Oscar Kiselman

Välkommen till mina vävsidor!

Esperanto     English     Français

Mina koordinater:
Christer Kiselman
Matematiska institutionen
Box 480
751 06 Uppsala
Datoradress: kiselman@math.uu.se; privat christer@kiselman.eu
Telefon: 018-393001 (hem); 0708-870708 (mobil).

  • En not rörande denna vävsajts historia: I maj 2022 tog föreståndaren för Vi3, där jag arbetade, bort möjligheten att redigera mina fyra vävsajter sv.html, eo.html, en.html, fr.html. Efter ett år, 2023-05-25, gjorde Jenny Ekeroot åtkomst möjlig. Jag är mycket tacksam för hennes värdefulla och professionella insats.
    Christer Oscar Kiselman. Senast ändrad 2023-05-25.