Tanja Bergkvist

Filosofie Doktor Matematik

Vik Lektor i matematik vid: Ångströmlaboratoriet
Matematiska Institutionen
Uppsala Universitet

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1

Rum/Room no

 

14102

Hus/Building no

 

1

Tel/Phone

 

018-471 32 86

Epost/Email


tanjab@math.uu.se


Undervisning

Under HT 2010 föreläser jag på kurserna:
Flervariabelanalys 1MA017
(på programmen Energisystem, Miljö- och vattenteknik samt IT-programmet)
och
Envariabelanalys 1MA013

Övrigt

Min privata blogg: http://tanjabergkvist.wordpress.com

Annat:
Vetenskap eller galenskap?

Research areas

Spectral Theory - On asymptotic properties of polynomial eigenfunctions of differential operators

Teaching positions

2010-:Lektorsvikariat vid Matematiska Institutionen Uppsala Universitet

2008-2010 (feb-feb): Nätkursansvarig Matematiska Institutionen Stockholms Universitet

2007-2008 (sept-juni): Gästlektorat i matematik vid SSHL (Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket)

2007 (maj-dec): Nätbaserad undervisning Matematiska Institutionen KTH

2000-2007: Doktorand vid Matematiska Institutionen Stockholms Universitet

Examina

 • Fil. kand. Slaviska språk, Göteborgs Universitet (avslutad år 2000).

 • Fil. mag. Matematik, Lunds Universitet (avslutad år 2000).

 • Fil. lic. Matematik, Stockholms Universitet (avslutad år 2003)

 • Fil. dr. Matematik, Stockholms Universitet (avslutad år 2007)

My Publications

 • On polynomial eigenfunctions for a special class of differential operators, Mathematical Research Letters 9, 153-171, (2002), see report.

 • On Bochner -Krall orthogonal polynomial systems, Math. Scan. 94, no 1, 148-154 (2004), see PDF.

 • On generalized Laguerre polynomials with real and complex parameter, see PDF

My latest publications:

 • On Asymptotics of Polynomial Eigenfunctions for Exactly-Solvable Differential Operators, J. Approx. Th., Vol. 149, no. 2 p. 151-187, see PDF or math.SP/0701143

 • On Roots of Eigenpolynomials for Degenerate Exactly-Solvable Differential Operators, submitted, see PDF or math.SP/0701674

Doctoral thesis:

 • My doctoral thesis was publicly defended on 30 March 2007. Download my doctoral thesis

  Also available here: http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=6657

Övrigt

Mitt examensarbete behandlar matematiska modeller inom kosmologi (Lunds Universitet).


Så här ser jag ut när jag forskar: