Rikard Olofsson

Institutionen för Matematik, Uppsala Universitet

E-post: rikardo@math.uu.se
Telefon: 018-4717625
Adress: Box 480, 751 06 Uppsala
Besöksadress: Ångströmslaboratoriet rum 14239

Undervisning

Under våren 2011 undervisar jag på Baskurs i matematik.

Tidigare kurser

Diffekvationer I KTH, våren 2009
Envariabelanalys Uppsala Universitet, våren 2010

Preprints and publications