Matematik A: Analys (distans/nätuniversitetet) HT2006

Kursplanering

Sammankomsterna äger rum på Polacksbacken i Uppsala, Hus 2, Sal 2347 och är frivilliga.
Tiderna är normalt 10.15 - 12.00 och 13.15 - 16.00 (ca.).

Kursmaterial

Föreläsningsanteckningar om:

Läsanvisningar till femte upplagan av Adams.
En liten engelsk-svensk matematisk ordlista.

Examination

Tentan är en vanlig salstenta här i Uppsala. Den äger rum den 10.2 2007 på Gimogatan 4, sal 1, kl 10-15.
Omtentan ager rum den 2 juni 2007 pa Pollacksbacken, kl. 13 - 18.
Under kursen kommer det att ges en deltenta. Den äger rum den 10/12 10.00 - 12.30 på Polacksbacken i Uppsala eller i lokal som ordnas av studenten själv.
Deltentan kommer att omfatta fyra uppgifter från den första delen av kursen (gränsvärden, kontinuitet och derivator, kapitel 1 - 4 i Adams). Deltentan ger maximalt 20 poäng. På sluttentan kan man avstå från att göra två (förutbestämda) uppgifter och istället räkna in hälften av poängen från deltentan. Om man gör de två uppgifterna på sluttentan även om man gjort deltentan så räknas det bästa resultatet in i den slutgiltiga poängen. Som hjälpmedel på tentan får en gymnasieformelsamling användas.

Kurslitteratur

Kurslitteratur är Robert A Adams Calculus - A Complete Course (6 upplagan). Det kommer också att gå bra att använda den 5 upplagan av samma bok.
Om man vill använda någon annan bok är det säkert inget problem. Kontakta mig om du är osäker.

Praktiska frågor

Vid varje sammankomst kommer det att vara möjligt att få ett passerkort.
Det finns mycket begränsade möjligheter att äta på Polacksbacken under helger så att ta med mat kan vara ett attraktivt förslag.

Gamla tentor

Årets tenta: 2007-02-10 Lösningar
Omtentor är i juni samt augusti. Datum meddelas senare.

Årets deltenta: 2006-12-10 Lösningar

Resultat årets tenta:
831215 U 16 p.
870309 VG 32 p.
590816 G 26 p.
740428 G 21 p.
Tentorna finns på Matematikums kansli.

Gamla tentor på kursen Analys MN1 med lösningar (pdf filer).
2006-05-24
2006-02-11
2005-02-12
2004-02-14
2003-05-27
2003-02-15
2002-08-08
2002-05-28
2002-02-16
2000-01-13

Kontakt

Jonas Eliasson kontaktas på epost jonase@math.uu.se (eller jonas_e_eliasson@yahoo.se).


Senast ändrad: 2007-05-07