Vårterminen 2014:

     Komplex Analys 10hp för KandMa2:

         Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf

              Anders Vretblad: Topologi och konvergens,
                             (1997 års upplaga, översedd 2008),  pdf

              Home assignment 1,  pdf
              Home assignment 2 (for training only),  pdf
              Home assignment 3,  pdf
              Home assignment 4,  pdf
                 

     Note (Correction) : the answer to the Examination Problem 3, 2013-08-30
              should be corrected to "P(z) = (2/i\pi) \sum (1/(z-1)^{2k+1})", the sum
              is taken over k from 0  to  infinity.  My apologies (and thank you to Elin).
Vårterminen 2013: 

    Komplex Analys 10hp för KandMa2: 

      Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf

      Anders Vretblad: Topologi och konvergens,
                             (1997 års upplaga, översedd 2008),  pdf
               
    


Höstterminen 2012, Period 2:

   Linjär Algebra och Geometri I 1MA025 för K1, W1, KandKe1:

       Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf
      
       Vektorrummet R^n,  pdf


        Gauss versus Gauss-Jordan,  pdf
        Räkneregler för matriser,  pdf
        Inverterbara matriser, Jacobis algoritm,  pdf
        Permutationer och inversioner (n = 2 och 3),  pdf
        Determinantregler,  pdf
        Räkneregler för vektorer,  pdf
        Skalärprodukt,  pdf
        Vektorprodukt,  pdf

     
        Tentamensförberedande uppgift 1,  pdf
        Tentamensförberedande uppgift 2,  pdf


        Tentamen i Linjär  Algebra och Geometri I  2012-12-19 
        är nu rättad. Preliminära resultat (utan resultat från Duggan)
        har skickats till kursens deltagare.

      


Höstterminen 2012, Period 1:

   Algebra och Geometri  1MA090 för E1, F1, Q1:

       Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf
           Extramaterial I: Matriskalkyl  och Extramaterial II: Determinanter
           kan hämtas hos föreläsaren

       Determinantregler,  pdf

       Tentamensförberedande uppgift 1,  pdf
       Tentamensförberedande uppgift 2,  pdf
       Tentamensförberedande uppgift 3,  pdf


       Duggan i Algebra och Geometri 2012-09-26 är nu rättad
       och kan hämtas på Matematiska Institutionens kansli.     

Vårterminen 2012:

   Komplex Analys 10hp för KandMa2:

      Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf

      Anders Vretblad: Topologi och konvergens,
                             (1997 års upplaga, översedd 2008),  pdf

     


Höstterminen 2011:

   Linjär Algebra och Geometri I för K1, W1, KandKe1 och GylärarMa1:

      Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf
      Vektorrummet R^n,  pdf
    


   


Vårterminen 2011:

   Flervariabelanalys 10hp för F1, KandFy1, KandMa1 och Gylärare:

      Kursplan med lektionsanvisningar,  pdf 
        Lektionsanvisningar till lektionerna 14-15,  pdf

      Anders Vretblad: Topologi och konvergens,
                             (1997 års upplaga, översedd 2008),  pdf


      Blandade Problem 1,  pdf 
      Blandade Problem 2,  pdf
      Blandade Problem 3,  pdf


      Inlämningsuppgift 1,  pdf 
        
      Inlämningsuppgift 2,  pdf
        
      Inlämningsuppgift 3,  pdf  
        


    Tentamen i Flervariabelanalys 10hp, 2011-05-24,  är nu rättad
      och kan hämtas på Matematiska Institutionens expedition
      (expeditionen öppnar igen på tisdag den 7 juni).


      Dugga i Flervariabelanalys 10hp, 2010-03-22, (med facit),  pdf 

      Dugga i Flervariabelanalys 10hp, 2011-03-07, (med facit),  pdf

    

Höstterminen 2010:

   Linjär Algebra och Geometri I för K1, KandKe1 och W1: 

      Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf
      Vektorrummet R^n,  pdf 

      Determinantregler,  pdf 
     
Vårterminen 2010:
     
   Flervariabelanalys för F1, KandMa1, KandFy1 och Gylärare:
     
      Kursplan med lektionsanvisningar (till Adams' sjunde upplaga),  pdf
      Kursplan med lektionsanvisningar (till Adams' sjätte upplaga),  pdf


      Anders Vretblad: Topologi och konvergens,
                             (1997 års upplaga, översedd 2008),  pdf
    Obs:  Extra föreläsning om Grad, Curl och Div i ortogonala
                kurvilinjära koordinater  (avs.16.7) äger rum
                fredagen den 7/5, kl.15.15-17.00
                i Polacksbackens Aula.


                   

         Extra föreläsning med genomgång av material från
         Linjär Algebra äger rum torsdagen den 21/1, kl. 10.15-12.00
         i Häggsalen (Ångstöm).


Höstterminen 2009:
     Linjär Algebra och Geometri I för Kemikand1, K1 och W1:
          Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf
          Vektorrumet R^n,  pdf  

 

          


          
             
     


Vårterminen 2009:
     Flervariabelanalys för F1, KandMa1, KandFy1 och Gylärare:
          Kursplan med lektionsanvisningar,  pdf


     Anders Vretblad: Topologi och konvergens,
                             (1997 års upplaga, översedd 2008),  pdf
 
             
         Extra föreläsning med genomgång av material från
         Linjär Algebra äger rum onsdagen den 21/1, kl. 13.15-15.00
         i Siegbahnsalen (Ångstöm).

             Blad 3 (differentierbara funktioner),  pdf

         
Höstterminen 2008:
         Linjär Algebra och Geometri I för K1, W1 och Kemikand1:
              Kursplan med anvisningar till lektioner,  pdf    
              Vektorrumet R^n,  pdf

             


Vårterminen 2008:
          Flervariabelanalys för F1, KandMa1 och KandFy1:
                 Kursplan med lektionsanvisningar,  pdf  
                      Lektionsanvisningar till period 4,  pdf


                                      Overheadbilder:  ytintegraler, Greens och Stokes' satser,  pdf
                       Sammanfattning:  kurv- och ytintegraler, integralsatser,  pdf

                 Anders Vretblad: Topologi och konvergens,
                                       (1997 års upplaga, översedd 2008),  pdf

                           

                            Facit till extraövningar till Lektion 9:  
                                         (a)  16 a³/3    (b)  8a³(2 - 2¹/²)


                  En extraföreläsning i Flervariabelanalys (sammanfattning av Linjär Algebra) för lärarstuderande  äger rum fredagen den  1 februari, kl. 13.15-15.00 i sal P2215.
Höstterminen 2007:
          Linjär Algebra och Geometri I för F1, K1, Q1 och KandKe1
                         

Vårterminen 2007:
          Flerdimensionell Analys för F1 och Q1:
                          Kursplan,  pdf
                          Läsanvisningar,  pdf
                          Kompletteringar till räkneövning 2 och Errarta,  pdf

                                   
                             

Höstterminen 2006:
           Linjär Algebra för F1, Q1 och W1:
                           Kursplan med läsanvisningar,  pdf
                           
             Vårterminen 2006:
          Flerdimensionell Analys för F1 och Q1:
                          Kursplan,  pdf
                          Läsanvisningar,  pdf
                          Kompletteringar till räkneövning 2,  pdf
                   
                           
                          
Höstterminen 2005:
          Linjär Algebra för F1, HI2, Q1 och W1:
                        
                          

                                                       


Vårterminen 2005:
         Flerdimensionell Analys för F1 och Q1:
                          Kursplan,  ps, pdf, dvi.
                          Läsanvisningar,  ps, pdf, dvi.

                           Kompletteringar till räkneövning 2,  ps, pdf, dvi.         Differential Topology D:
                          


Vårterminen 2004:  
        Flerdimensionell Analys för F1:
                          Kursplan,  ps, pdf, dvi.
                          Läsanvisningar,  ps, pdf, dvi.


         Topologi D:  
                                                         
                                                         
                                       


Höstterminen 2003:  
        Linjär Algebra: Vårterminen 2003:   Flerdimensionell Analys för F1:                                                                                                                                              Kursplan, ps, pdf, dvi.
                               Läsanvisningar till Adams, femte upplagan, pspdfdvi.
                               Läsanvisningar till Adams, fjärde upplagan, pspdf,  dvi.