Uppsala universitet
Linj alg och geom I
Tentamensanmälan
Schema
Mattesupporten
Matematiska inst.
Övrigt
Bo:s hemsida
Matematiklänkar
 

Linjär algebra och geometri I, 5 hp

Höstterminen 2012, period 3, veckorna 36 - 43

Här kommer du att hitta all möjlig kursrelevant information. Det kommer att fyllas på med material hela tiden, så besök sidan varje dag.

Kurslitteratur

 • H Anton och C Rorres. Elementary Linear Algebra. 10:e upplagan. Wiley 2011. Kapitel 1 - 4.

Kursmaterial


Gamla tentor och duggor

Observera att vissa tentor från 2011 har ett annat format än vår tenta. De två senaste tentorna saknar svar/lösningar och kan därför kanske vara lämpliga för problemdemonstration på lektionerna. ----------------------------------------------------------------------------

Examination och betygsättning:

 • Skriftlig tentamen den 23 oktober.
 • Det är möjligt att tentera på annan ort än Uppsala, men vid samma tidpunkt, om du hittar en acceptabel tentamensvakt. För att acceptera en tentamensvakt behöver jag kunna identifiera personen i form av en "officiell" epost-adress, tex. en epost-adress knuten till en skola/universitet, bibliotek eller myndighet. Tentamensvakten ansvarar för att du inte ska kunna få otillbörlig information under skrivandet av tentan. Tentamensvakten får tentan som pdf-fil via epost så hon/han måste kunna skriva ut pdf-filer. Tentalösningarna ska sedan postas till Bo Styf, Matematiska institutionen, Box 480, 75106 Uppsala (Sweden); säkrast med rekommenderat brev.
  Meddela mig i god tid (10 dagar innan tentan) om du vill skriva tentan på annan ort än Uppsala.
 • Provet består av åtta problem som vardera ger maximalt 5 poäng.
 • De möjliga betygen på kursen är U (underkänd) samt 3 , 4, 5 (godkända).
 • Kriterierna för de olika betygen är följande:
  • U: Högst 17 poäng.
  • 3: Sammanlagt minst 18 poäng och högst 24 poäng.
  • 4: Sammanlagt minst 25 poäng och högst 31 poäng.
  • 5: Sammanlagt minst 32 poäng.
 • Till skrivningspoängen adderas bonuspoängen som du fått genom att lösa kryssproblemen och delta i redovisningen på lektionerna. Det innebär, till exempel, att om du har 16 poäng på provet och 2 bonuspoäng så blir ditt tentaresultat 18 poäng, vilket ger dig godkänt.
 • Inga hjälpmedel (förutom skrivdon) är tillåtna på tentan.

Mål

I den formella kursplanen formuleras kursmålet som

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna lösa linjära ekvationssystem med Gausselimination och kunna redogöra för hur lösningen beror av koefficient- och totalmatrisernas ranger;

 • kunna räkna med matriser, i synnerhet kunna beräkna matrisinverser och determinanter;

 • kunna redogöra för vektorbegreppet, känna till och kunna använda räknelagarna för vektorer, kunna avgöra om vektorer är linjärt oberoende, känna till begreppen bas och koordinat;

 • kunna redogöra för begreppen skalärprodukt och vektorprodukt samt kunna beräkna sådana produkter och tolka dem geometriskt;

 • känna till linjens och planets ekvationer samt kunna använda dessa för att beräkna skärningar och avstånd;

 • veta vad som menas med rotationer, speglingar och ortogonala projektioner i planet och i rummet samt kunna beräkna sådana avbildningars matriser;

 • kunna tolka en mxn-matris som en linjär avbildning från R^n till R^m;

 • kunna formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;

 • kunna använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa matematiska problem.
 • Kursutvärdering

  Alla studenter på kursen ombeds att göra en utvärdering av kursen. Logga in på kursutvärderingssidan för att fylla i utvärderingen.

  Ansvarig för innehållet: Bo Styf, styf@math.uu.se.

  Senast ändrat: